Jouw communicatiestrategie in de Contentkalender

Als je voor het eerst werkt met de Contentkalender vliegen de strategische begrippen je om de oren. We leggen ze hieronder uit. Het doel? Jouw communicatiestrategie optimaal formuleren in de Contentkalender en zo jouw communicatieplanning optimaal structureren.

 • Tone-of-voice
  De tone-of-voice is letterlijk de stem van jouw organisatie. De stijl waarin jij communiceert met je doelgroep. Spreek je de doelgroep bijvoorbeeld aan met ‘je’? Of met ‘u’? Het is belangrijk om hier één lijn in te trekken. Dit maakt jouw organisatie herkenbaar voor je doelgroep.
 • Campagnes
  In de Contentkalender werk je vanuit campagnes. Een campagne is een groep communicaties met een gemeenschappelijk doel. Klik op ‘Campagne toevoegen’ om een campagne aan te maken. Voor elke marketingcampagne die je organisatie voert, maak je een aparte campagne aan in de Contentkalender. Binnen een campagne voeg je communicaties toe. Een voorbeeld van een communicatie is een blog op een website.
 • Doelstellingen
  Welk doel heb je voor ogen met de campagne of communicatie? Formuleer deze zo duidelijk mogelijk onder ‘Doelstellingen’. Het liefst SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Heb je de campagne of communicatie afgerond? Evalueer deze in de Contentkalender en leer van de dingen die goed en minder goed gingen.
 • Thema’s
  In de Contentkalender hang je aan elke communicatie een of meerdere thema’s. Je kunt hoofd- en subthema’s aanmaken. Het voordeel hiervan is dat je je communicaties overzichtelijk op thema kunt filteren. Een voorbeeld van een thema is 'racisme in het voetbal'. De KNVB wil dit vaak laten terugkomen in hun communicaties. Door deze thema's toe te voegen aan je communicaties, weet je precies of je ze wel vaak genoeg benoemd.
 • Doelgroepen
  Iedere campagne richt zich op een doelgroep. Deze doelgroep formuleer je in Contentkalender. Hoe specifieker jij de doelgroep van je campagne beschrijft, hoe makkelijker het wordt om de kernbehoeften te formuleren en een contentformaat en mediakanaal te kiezen voor de communicaties. Buyer persona’s creëren helpt hierbij. Ga nooit uit van aannames, maar voer een onderzoek uit. Weet je niet waar je moet beginnen? In de workshop communicatieplanning helpen we je op weg.
 • Kernbehoeften
  Elke doelgroep heeft een kernbehoefte: een behoefte die jij vervult met een campagne en de daarbij horende communicaties. Hoe beter jij de doelgroep kent, hoe eenvoudiger je kernbehoeftes formuleert. Ga op onderzoek uit. En zet de resultaten onder ‘Kernbehoeften’ in Contentkalender.
 • Contentformaten
  Content is meer dan alleen tekst: foto, video, gifje, infographic, podcast… ga zo maar door. In welk format publiceer jij de boodschap die je wil vertellen? Formuleer ze onder ‘Contentformaat’ in de Contentkalender.
 • Mediakanalen
  Contentformaat en mediakanalen hangen met elkaar samen. Je bepaalt eerst het contentformaat van je communicatie en daarna het mediakanaal. Beide zijn afhankelijk van het doel dat je wil bereiken en de kernbehoefte die je wil vervullen. Voorbeelden van mediakanalen zijn: LinkedIn, e-mail en een website. Formuleer je mediakanalen onder 'Mediakanalen' in de tool.

Wil je meer informatie? Lees onze handleiding, of kom naar onze workshop communicatieplanning.

Is je vraag beantwoord?