Jouw communicatiestrategie in de Contentkalender

Als je voor het eerst werkt met de Contentkalender vliegen de strategische begrippen je om de oren. We leggen ze hieronder uit. Het doel? Jouw communicatiestrategie optimaal formuleren in de Contentkalender en zo jouw communicatieplanning optimaal structureren.

 • Tone-of-voice
  De tone-of-voice is letterlijk de stem van jouw organisatie. De stijl waarin jij communiceert met je doelgroep. Spreek je de doelgroep bijvoorbeeld aan met ‘je’? Of met ‘u’? Het is belangrijk om hier één lijn in te trekken. Dit maakt jouw organisatie herkenbaar voor je doelgroep.
 • Projecten
  In de Contentkalender werk je vanuit projecten. Een project is een groep communicaties met een gemeenschappelijk doel. Klik op ‘Project toevoegen’ om een project aan te maken. Binnen een project voeg je communicaties toe. Een voorbeeld van een communicatie is een blog op een website.
 • Doelstellingen
  Welk doel heb je voor ogen met de project of communicatie? Formuleer deze zo duidelijk mogelijk onder ‘Doelstellingen’. Het liefst SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Heb je het project of communicatie afgerond? Evalueer deze in de Contentkalender en leer van de dingen die goed en minder goed gingen.
 • Thema’s
  In de Contentkalender hang je aan elke communicatie een of meerdere thema’s. Je kunt hoofd- en subthema’s aanmaken. Het voordeel hiervan is dat je je communicaties overzichtelijk op thema kunt filteren. Een voorbeeld van een thema is 'racisme in het voetbal'. De KNVB wil dit vaak laten terugkomen in hun communicaties. Door deze thema's toe te voegen aan je communicaties, weet je precies of je ze wel vaak genoeg benoemt.
 • Doelgroepen
  Iedere project richt zich op een doelgroep. Deze doelgroep formuleer je in Contentkalender. Hoe specifieker jij de doelgroep van je project beschrijft, hoe makkelijker het wordt om de kernbehoeften te formuleren en een contentformaat en mediakanaal te kiezen voor de communicaties. Buyer persona’s creëren helpt hierbij. Ga nooit uit van aannames, maar voer een onderzoek uit. Weet je niet waar je moet beginnen? In de workshop communicatieplanning helpen we je op weg.
 • Subdoelgroepen

  Aan wie richt jij je berichten? Soms is dat voor een hele doelgroep, maar soms juist voor een gedeelte van je doelgroep. Per doelgroep kan je een aantal subdoelgroepen specificeren. Je project richt je op een doelgroep en per communicatie kan je een subdoelgroep kiezen. Richt je de communicatie op de hele doelgroep? Dan laat je het veld ‘Subdoelgroep’ lekker leeg. Zo krijg jij het overzicht wat je wil, hoe je het wil.

 • Contentformaten
  Content is meer dan alleen tekst: foto, video, gifje, infographic, podcast… Ga zo maar door. In welk format publiceer jij de boodschap die je wil vertellen? Formuleer ze onder ‘Contentformaat’ in de Contentkalender.
 • Mediakanalen
  Contentformaat en mediakanalen hangen met elkaar samen. Je bepaalt eerst het contentformaat van je communicatie en daarna het mediakanaal. Beide zijn afhankelijk van het doel dat je wil bereiken en de kernbehoefte die je wil vervullen. Voorbeelden van mediakanalen zijn LinkedIn, e-mail en een website. Formuleer je mediakanalen onder 'Mediakanalen' in de tool.

Wil je meer informatie? Lees onze handleiding, of kom naar onze workshop communicatieplanning.

Is je vraag beantwoord?