Bevoegdheden en toegang van een partner

Bevoegdheden
In Contentkalender bepaal je zelf welke bevoegdheden je partner heeft. Handig indien je wenst dat een partner je planning wel kan bekijken, maar niet kan wijzigen bijvoorbeeld. Het bepalen van bevoegdheden werkt op dezelfde manier als voor collega-gebruikers: je wijst een autorisatieniveau aan je partner toe. Voor partners doe je dit onder 'Partnerbeheer'. Er bestaan vier niveaus: beheerder, campagnemanager, redacteur en uitvoerder. Een beheerder heeft de meeste bevoegdheden en een uitvoerder de minste. Bekijk hieronder welke bevoegdheden bij welk niveau horen.


Toegang
Werk je tijdelijk met een partner? Contentkalender geeft je de mogelijkheid om partners tijdelijk toegang tot je omgeving te geven. Onder 'Partnerbeheer' stel je een einddatum in waarop de toegang automatisch eindigt. Hier kun je de toegang ook per direct eindigen.

Is je vraag beantwoord?