Privacy

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van downloads of links naar websites van derden.

Privacy

Contentkalender is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van onze websites van groot belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij het downloaden van Contentkalender worden enkele gegevens gevraagd. Dit om je te kunnen voorzien van gepersonaliseerde informatie via onze e-mailnieuwsbrief en de uitnodiging voor het online kennisnetwerk. Contentkalender is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van e-mailadressen door anderen dan de eigenaar van het e-mailadres.

Copyright

Wij behouden ons het auteursrecht voor de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief downloads, beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op of gedownload van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt, worden verspreid en/of verveelvoudigd.