Geschreven door Bente van Hintum | 24-03-2021

Uit onderzoek van contentbureau Presenter blijkt dat twee op drie organisaties in Nederland een contentstrategie heeft. Toch heeft maar één derde van die organisaties een helder proces voor het beheer van hun content. Dat kan veel beter. En daarom raadt het onderzoek aan om heldere vervolgstappen en processen te kiezen. In deze blog lees je hoe de Contententkalender je daarbij helpt.

Waar hoort de Contentkalender in je strategie?

Voor je aan de slag gaat met vervolgstappen, is het goed om de plaats van de Contentkalender in een contentstrategie te kennen. Senior contentstrateeg Leo Oorschot deelt een contentstrategie op in zeven cruciale onderdelen. In het vierde onderdeel geeft hij aan dat je een keuze moeten maken in:

Hoe de organisatieprocessen eruit zouden moeten zien om content te plannen, creëren, publiceren en beheren en wie daar welke rollen/verantwoordelijkheden in heeft.

Om dat onderdeel te ondersteunen, is het belangrijk om te onderzoeken:

Welke hulpmiddelen er gebruikt moeten worden of eventueel nog nodig zijn om de bij punt vier genoemde organisatieprocessen zo goed mogelijk te laten verlopen.”

En daar duikt de Contentkalender op. Als hulpmiddel zorgt de tool voor de afstemming tussen je contentstrategie en -planning. Je zet je strategische keuzes om in de basiselementen van je contentplanning. In het vervolg van deze blog, lees je hoe je je contentstrategie verwerkt in de Contentkalender en vervolgens omzet in heldere processen.

Hoe verwerk je je contentstrategie in de Contentkalender?

In eerste instantie ga je aan de slag met de linkerbalk. Daar leg je vast welke content je voor welke doelgroep op welk kanaal gaat publiceren (onderdeel drie). Bij contentformaten voeg je alle vormen waarin je content maakt toe, bij mediakanalen geef je aan welke kanalen je daarvoor gebruikt en bij (sub)doelgroepen volgt een beschrijving van je doelgroep.

Die inrichting scherp je daarna aan met input uit onderdeel zes uit het artikel van Leo Oorschot (“aan welke criteria op het gebied van structuur en inhoud moet de content voldoen?”). De stijlregels die je hier bepaalt, sla je op in de onderdelen van je linkerbalk. Vervolgens roep je ze makkelijk op als je met content aan de slag gaat. Je raadpleegt dan zelf de stijlregels bij ‘Richtlijnen’ net boven je contentvlak. Of je laat collega’s, freelancers of externe partners de richtlijnen raadplegen door je content te delen of publiek beschikbaar te maken.

Hoe ziet de linkerbalk van de Contentkalender eruit?
Linkerbalk in de Contentkalender

Hoe zet je je contentstrategie om in een helder werkproces?

Tijd om de theorie in de praktijk toe te passen. Door projecten en labels toe te voegen in de Contentkalender, beheer je de basis van je contentstrategie. Je legt vast rond welke onderwerpen je je communicatie opbouwt. Binnen die onderwerpen ga je vervolgens concrete communicatie-uitingen plannen.

Voor die communicaties is een helder werkproces van belang. Je wil weten wat er nodig is voor de creatie en publicatie van je content. De onderdelen uit dat proces, leg je in de Contentkalender vast in taken en workflows. Elke taak krijgt vervolgens een verantwoordelijke en een deadline. Zo weet iedereen precies wat te doen. En is het inzichtelijk voor de verantwoordelijke van de publicatie.

Blijf je contentstrategie bewaken

Je hebt je contentstrategie nu omgezet in een helder werkproces. En je team weet hoe ze de contentstrategie actief in de praktijk brengen. Maar daar stop het niet. De realiteit verandert snel en daar wil je op inspelen. Het is dus cruciaal om je contentstrategie om de zoveel tijd te evalueren: levert je strategie nog steeds de gewenste resultaten?

Daarvoor is het belangrijk dat je je communicaties evalueert. Welke communicaties scoorden goed? En welke deden het minder? Zo maak je inzichtelijk welke content werkt om de doelen uit je contentstrategie te behalen.

Met de handvatten uit deze blog zet je je contentstrategie om in helder proces. Heb je nog geen contentstrategie, maar wil je er wel graag één? In onze volgende blog leggen we je uit hoe de Contentkalender je helpt.

Headerfoto via Unsplash